Đề tài, dự án KHCN

Triển Khai Dự Án Bạch Đàn Chanh (Eucalyptus citriodora Hook.f.) Năm 2022

16:08 - 28/04/2023

Nội Dung Trển Khai: Nội dung 1: Khảo sát bổ sung thông tin về cây Bạch đàn chanh Nội dung 2: Mua sắm nguyên vật liệu để xây dựng các mô hình của dự án Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật Nội dưng 4: Xây dựng mô hình trồng thâm canh Bạch đàn chanh khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất tinh dầu

Dự án: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây Xạ can (Belamcanda chinensis Lem.) làm dược liệu ở tỉnh Nam Định.

10:30 - 03/06/2021

Dự án: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây Xạ can (Belamcanda chinensis Lem.) làm dược liệu ở tỉnh Nam Định.

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc"

10:25 - 26/11/2020

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc"