Lịch sử hình thành và phát triển

Hiển thị

14:36 - 29/12/2020

Lịch sử hình thành và phát triển

Viện Khoa học Nông – Lâm nghiệp Công nghệ cao (IHAF) được thành lập theo Quyết định số 809/QĐ-LHHVN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học...

Xem thêm