Khoa học công nghệ

Triển Khai Dự Án Bạch Đàn Chanh (Eucalyptus citriodora Hook.f.) Năm 2022

16:08 - 28/04/2023

Nội Dung Trển Khai: Nội dung 1: Khảo sát bổ sung thông tin về cây Bạch đàn chanh Nội dung 2: Mua sắm nguyên vật liệu để xây dựng các mô hình của dự án Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật Nội dưng 4: Xây dựng mô hình trồng thâm canh Bạch đàn chanh khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất tinh dầu

Dự án: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây Xạ can (Belamcanda chinensis Lem.) làm dược liệu ở tỉnh Nam Định.

10:30 - 03/06/2021

Dự án: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây Xạ can (Belamcanda chinensis Lem.) làm dược liệu ở tỉnh Nam Định.

Hội thảo: Quản lý tài chính các dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016 - 2025

11:01 - 30/12/2020

Hội thảo: Quản lý tài chính các dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016 - 2025

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc"

10:25 - 26/11/2020

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc"

Giới thiệu chung về KHCN

10:11 - 26/11/2020

Viện Khoa học Nông – Lâm nghiệp Công nghệ cao hoạt động Khoa học Công nghệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ Số A-2268 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.