Giới thiệu

Hiển thị

14:36 - 29/12/2020

Lịch sử hình thành và phát triển

Viện Khoa học Nông – Lâm nghiệp Công nghệ cao (IHAF) được thành lập theo Quyết định số 809/QĐ-LHHVN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học...

Xem thêm

14:56 - 29/12/2020

Chức năng nhiệm vụ

a. Chức năng: - Tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm, chuyên môn cao để thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác...

Xem thêm

14:55 - 29/12/2020

Cơ cấu tổ chức

- Phó giáo sư tiến sĩ: 03 - Tiến sỹ: 02 - Thạc sỹ: 06 - Đại học: 06 - Trung cấp kỹ thuật: 04 - Công nhân trồng rừng: 28

Xem thêm

14:56 - 29/12/2020

Ban Lãnh đạo

Gồm: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng

Xem thêm

14:56 - 29/12/2020

Logo

DOWNLOAD LOGO ...

Xem thêm