Chức năng nhiệm vụ

Hiển thị

14:56 - 29/12/2020

Chức năng nhiệm vụ

a. Chức năng: - Tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm, chuyên môn cao để thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác...

Xem thêm